Top

روزنامه “جمهوری ارمنستان”: فشار بر دولت باکو برای جلوگیری از تحریکات مرزی

روزنامه ” جمهوری ارمنستان ” در یکی از مقاله های خود می نویسد : “تنش در خط تماس ارمنستان و آذربایجان روز به روز در حال افزایش است. اگر قبل از این حوادث مرزی عمدتا بین نیروهای مرزبانی با استفاده از نیروی فیزیکی اتفاق می افتد امروز حوادث تیراندازی بیشتر شده است”. این طبیعی است زیرا بین کشورهایی که اخیراً درگیر جنگ بوده اند در شرایط مرزبندی بدون مرز چنین حوادثی رخ خواهد داد. نگرانی در اینجا این است که در مورد ما کمیت و کیفیت آنها به سرعت در حال رشد است. قابل ذکر است که تیراندازی اخر هنگامی رخ داده است که نیروهای مسلح جمهوری ارمنستان به آذربایجانی ها اجازه انجام کارهای مهندسی را با نقض مرزهای کشورمان نداده اند. “این ثابت می کند که اگر باکو رسمی به انجام اقدامات تحریک آمیز در نزدیکی مرز ارمنستان ادامه دهد پاسخ کافی را دریافت خواهد کرد که ممکن است منجر به تنش دیگری در وضعیت شود که مسئول آن فقط آذربایجان خواهد بود.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا