Top

وارتان کوستانانیان به عنوان وابسته بازرگانی ارمنستان در ایران منصوب شد

تيگران آوينيان ، سرپرست   معاونت نخست وزیر  ارمنستان  ،  وارتان  کوستانيان را به عنوان وابسته تجارتی ارمنستان در ایران منصوب کرد. این سند در وب سایت دولت منتشر شده است.

لازم به یادآوری است که وزارت اقتصاد ارمنستان  در آوریل سال جاری پیشنهاد داده بود كه ارمنستان دارای وابسته بازرگانی  در ایران باشد. طبق پیش نویس تصمیم ، یک مقام مربوطه از ارمنستان به عنوان وابسته تجارتی ارمنستان در ایران منصوب که   می تواند از منافع مشاغل ارمنستان در بازار ایران به طور مناسب و دائمی محافظت کند.  وی همچنین اولویت های کشورمان ، پیشنهادات با هدف همکاری در حوزه تجارت و اقتصادی ، مقررات تعریف شده توسط قانون در بخش تجارت جمهوری ارمنستان را ارائه  خواهد کرد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا