Top

رئیسی: ایران قصد ندارد در باره معامله هسته ای مذاکره کند، اگر مذاکرات در تضاد با منافع ایران باشند

رئیس جمهوری ایران در این خصوص در جواب به سوالت « ان بی سی» و «یورو نیوز» گفت:«برجام را باید کشورهای اروپایی و آمریکایی نگاه کنند چگونه اقدام کردند. آمریکا آن را نقض کرد و اروپا هم به تعهداتش عمل نکرد. آمریکایی ها باید طبق برجام تمام تحریم‌ها را رفع می‌کردند که نکردند. توصیه‌ام به آمریکایی ها این است که به تعداتشان برگردند و اروپا هم تحت فشار آمریکا قرار نگیرد و به تعهداتش عمل کند. مطالبه ملت ایران این است که به تعهدات خودتان عمل کنید. مردم از دولت مردمی احقاق حق می‌خواهند و ما حق آنها را دنبال می‌کنیم.

وضعیت اقتصادی و شرایط مردم را به مذاکرات گره نمی‌زنیم و اجازه نمی‌دهیم مذاکره برای مذاکره باشد و فرسایشی باشد. هر نشستی باید همراه با نتیجه باشد و آورده ای برای ملت بزرگ ایران داشته باشد.

آمریکا موظف است تمام تحریم‌های ملت ایران را رفع کند. آنچه بارها تاکید کردم رفع تحریم‌ها و راستی آزمایی است. این سوال است که چرا علی‌رغم اینکه دولت ایران به تعهداتش عمل کرده است آنها کوتاهی می‌کنند. آمریکا باید پاسخ دهد چرا در انجام تعهداتش کوتاهی می‌کند. همواره این مورد تاکید بوده که به تعهداتشان عمل کنند».

وی در ادامه گفت:« آمریکا موظف است تمام تحریم‌های ملت ایران را رفع کند. آنچه بارها تاکید کردم رفع تحریم‌ها و راستی آزمایی است. این سوال است که چرا علی‌رغم اینکه دولت ایران به تعهداتش عمل کرده است آنها کوتاهی می‌کنند. آمریکا باید پاسخ دهد چرا در انجام تعهداتش کوتاهی می‌کند. همواره این مورد تاکید بوده که به تعهداتشان عمل کنند».

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا