Top

داویت بابایان: ایمنی آب جمهوری ارمنستان نیز در معرض خطر است

بعد از جنگ 44 روزه آرتساخ منابع همه رودخانه های جمهوری آرتساخ همچنان در تحت کنترل دشمن باقی مانده بود. ایمنی آب جمهوری ارمنستان نیز در معرض خطر است. این مطلب را داویت بابایان وزیر امور خارجه جمهوری آرتساخ که سالهاست موضوع ایمنی آب را مطرح می کرد در گفتگو با رادیو عمومی آرتساخ بیان کرده است. به گفته بابائیان رودخانه های آرپا و وروتان که منابع مهم تغذیه دریاچه سوان هستند در کارواچار که قلمرو اشغالی آذربایجان است واقع شده اند.

بابایان تاکید کرد: اکنون فقط یک کاری باید انجام داد … “ناظرین باید (یا صلحبانان روسی یا ناظرین گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا) در حوضه آبریز آرپا و وروتان مستقر شوند.” به گفته باباایان قبل از جنگ آرتساخ از نظر ایمنی آب یکی از کشورهای پیشرو در جهان بوده است. “ما در حال حاضر در میان آسیب پذیرترین کشورها هستیم. “

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا