Top

نمونه هایی از هواپیماهای بدون سرنشین مدرن به وزیر دفاع ارائه شده است

به گزارش “اسپوتنیک آرمنیا” به نقل از سرویس مطبوعاتی وزارت دفاع جمهوری ارمنستان واقارشاک هاروتیونیان سرپرست وزیر دفاع کشورمان از تعدادی از شرکت های نظامی-صنعتی که در زمینه تولید هواپیماهای بدون سرنشین و دستگاه های رادیویی الکترونیکی در جمهوری ارمنستان فعالیت می کنند بازدید کرده است.

هاروتیونیان در سالن های تولیدی گشت و گذار کرد، با فعالیت شرکت ها و پروژه های اجرا شده و برنامه های آینده آشنا شد.

محصولات این شرکت ها به ویژه نمونه هایی از هواپیماهای بدون سرنشین مدرن به واقارشاک هاروتیونیان ارائه شده است.

در طی این بازدید جهات اصلی توسعه نظامی-صنعتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. واقارشاک هاروتیونیان با رضایت تاکید کرد که اخیراً فعالیت بیشتر شرکتهای نظامی – صنعتی مشاهده می شود. وزیر دفاع بر لزوم تعمیق همکاری سودمند متقابل دولتی و خصوصی تأکید کرده است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا