Top

ولادیمیر لپخین در مورد استقرار پایگاه نظامی ترکیه در جمهوری آذربایجان

“من ۹۹ درصد اطمینان دارم که پایگاه نظامی ترکیه در آذربایجان ساخته خواهد شد”. این مطلب را ولادیمیر لپخین دانشمند علوم سیاسی و مدیر موسسه اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مصاحبه با “نیوز ای ام” بیان کرده است. به گفته وی ساخت پایگاه نطامی ترکیه با این واقعیت مرتبط است که برای ترکیه نه فقط تقویت خود را در آذربایجان (در قفقاز جنوبی) بلکه از نظر نشان دادن سیاست تهاجمی علاوه بر این سیاستی که پرثمر می باشد مهم است. لپخین گفت: “برای ترکیه بسیار مهم است که نفوذ خود را در کشورهای آسیای مرکزی و همچنین در قفقاز منجمله قفقاز شمالی تقویت کند. بنابراین هر اقدامی که قدرت ترکیه و ضعف روسیه را نشان می دهد برای آنکارا از اهمیت اساسی برخوردار است.

لپخین تاکید کرد: “من فکر می کنم که روسیه واکنش مستقیمی در مورد ایجاد پایگاه ترکیه در آذربایجان نخواهد داشت. ما اغلب اقدامات ناهماهنگ و غیر منطقی روسیه در قبال ترکیه را مشاهده می کنیم. این با منافع مشترک اقتصادی (حمل و نقل گاز، ساخت نیروگاه هسته ای و غیره) ارتباط دارد. تأثیر شرکت های ترکی که در روسیه تقویت شده اند منجر به آن می شود که روسیه موضع گیری واضح و سختی در مورد گسترش قدرت ترکیه در قفقاز و آسیای میانه ندارد.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا