Top

دودوک ارمنی در کتابهای درسی موسیقی مدارس ژاپن

به گزارش سفارت  ارمنستان  در ژاپن ، در 28 ژوئن ، آرگ هوهنیسیان   سفیر  ارمنستان در ژاپن یوسوتاکا تارومی نوازنده دودوک ژاپنی  که مدتی است در حال تبلیغ موسیقی ارمنی در ژاپن است را به حضور پذیرفته است.

 آقای سفیر  از تارومی    برای  گسترش موسیقی دودوک و ارمنستان در ژاپن  تشکر  کرده  و بر لزوم اجرای برنامه های مشترک  و توسعه روابط میان نمایندگان این زمینه در ارمنستان و ژاپن تاکید کرده است.

تارومی خبر داد که در سال 2021-2022 همچنین از سال تحصیلی در کتابهای درسی موسیقی مدارس دولتی ژاپن به دودوک ارمنستان اشاره شده است.  در این دیدار مسائل مربوط به  دورنما های همکاری با سفارت ارمنستان مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا