Top

بازرگانان در مجمع تجاری ارمنستان و ایران به توافق دوجانبه رسیدند

به گزارش “آرمن پرس” در چارچوب مجمع تجاری ایران و ارمنستان هیئتی از شرکت های فن آوری پیشرفته متشکل از نمایندگان بیش از 25 شرکت ایرانی از ایروان بازدید کردند. مسعود حسنی مدیر شرکت “Rhyton Solutions” به خبرنگاران گفت که برای اولین بار در ارمنستان حضور دارند اما قبلا همکاری هایی انجام شده است. همکاری فناوری اطلاعات قبلاً در ارمنستان انجام شده است آنها پروژ هایی را از ما سفارش داده اند و ما آنها را اجرا کرده ایم. بعد از این مجمع تجاری می توانیم پروژه های بزرگتری را در ابعاد مختلف اجرا کنیم. حسنی تاکید کرد: “به لطف همکاری میان دو کشور  ما همچنین می توانیم در بازار جهانی پیشرفت کنیم.” عماد عسکری از شرکت کنندگان در مجمع گفت که هدف خودشان افزایش بیشتر همکاری بین دو کشور است. وی تاکید کرد: “ما می خواهیم در جمهوری ارمنستان تولید خود را آغاز کنیم و سپس با شرکت های ارمنی وارد بازار جهانی شویم. 10 شرکت ایرانی و 40 شرکت ارمنی در این مجمع حضور دارند، امیدوارم به توافقات سودآور خواهیم رسید”. پیروزا آباجیان مدیر “P.Abajyan ” LLC گفت که آنها در صدور گواهینامه مصالح ساختمانی و آزمایشات آزمایشگاهی مشغول هستند. وی تاکید کرد: ما به سیمان ایرانی علاقه مند بودیم کهتولید می شود و وارد ارمنستان می شود.”ما بارها با طرف ایرانی ملاقات کرده ایم و اکنون باید سعی کنیم با پیدا کردن راه های همکاری با آنها کار را آغاز کنیم.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا