Top

آرتاک بگلاریان: آرتساخ هیچ گزینه ای به عضویت در آذربایجان را نخواهند پذیرفت

آرتاک بگلاریان وزیر امور خارجه آرتساخ اطمینان می دهد که مقامات و مردم آرتساخ هیچ گزینه ای به عضویت در آذربایجان نمی پذیرند. به گزارش “آرمنپرس” این مطلب را آرتاک بگلاریان در طی مصاحبه مطبوعاتی آنلاین در پاسخ به سوال روزنامه نگار که آیا وی می تواند با اطمینان بگوید که آرتساخ هرگز بخشی از آذربایجان نخواهد بود؟

البته شرایط ما سختتر از دوره قبل از جنگ است اما این بدان معنا نیست که فرصت جنگیدن نداریم. ما فرصتهای اضافی منجمله فرصتهای سیاست خارجی داریم تا سازماندهی حمایت از حق تعیین سرنوشت خود را با تأکید بیشتر انجام دهیم. به گفته وزیر امور خارجه آرتساخ حق تعیین سرنوشت از نظر استدلال قابل درک برای جامعه جهانی است.

بگلاریان تاکید کرد: “اصول تمامیت ارضی و عدم استفاده از زور به دلیل جنگ منسوخ شده اند اند. اصل به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت باقی مانده است، جامعه بین المللی و گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا از این بخوبی آگاه هستند. ما مبارزه خود را در جهت این ادامه می دهیم. البته جمهوری ارمنستان نیز باید تلاش فعالی داشته باشد. ما امیدواریم که در آینده نزدیک پیشرفت مثبتی در این زمینه حاصل خواهد شد.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا