Top

ارمنستان دومین کشور بعد از ایالات متحده می باشد که مجوز نرم افزار را اجرا خواهد کرد

از1 ژوئیه قانون جمهوری ارمنستان در مورد حق ثبت اختراع لازم الاجرا می شود که روابط شخصی و اموال مربوط به حمایت قانونی، استفاده و ایجاد اختراعات را تنظیم می کند. با تصویب قانون جدید ارمنستان بعد از ایالات متحده دومین کشور جهان می باشد که مجوز نرم افزار را انجام می دهد.
محافظت قابل اعتماد از برنامه های رایانه ای شرایط مطلوبی برای استارتاپ ها، ایجاد ارزشهای فکری برای نویسندگان نوآور در جهت صدور مجوز در ارمنستان را ایجاد خواهد کرد. تغییرات سرعت و سهولت روند صدور مجوز در ارمنستان پیش شرط هایی برای موقعیت مطلوب ارمنستان در منطقه و نوآوری و توسعه فناوری پایدار در کشور و همچنین برای ترویج رشد اقتصادی ایجاد خواهد کرد. ” به گزارش رادیوی عمومی ارمنستان این مطلب را کریستینه هامباریان سرپرست آژانس مالکیت معنوی وزارت اقتصاد جمهوری ارمنستان بیان کرده است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا