Top

روزنامه “جمهوری ارمنستان”: کنترل آتش بس از طریق سیستم های سنسور های صدا یکی از موضوع های اولویت است

روزنامه “جمهوری ارمنستان” در یکی از مقاله های خود می نویسد: وضعیت در امتداد خط تماس جمهوری آرتساخ و در مرز جمهوری ارمنستان نمی توان ثبات ارزیابی کرد. به طور منظم آتش بس نقض می شود که برای طرفین درگیر در جنگ کاملاً طبیعی است. اما در اینجا موضوع اصلی سبک کار آذربایجان است. آذربایجان دائماً واقعیت را تحریف می کند و مرتباً طرف ارمنی را به نقض آتش بس متهم می کند. در عصر فن آوری مدرن از طریق نصب سیستم های سنسور صدا و گرما می توان آتش بس را حفظ کرد. این مقصر هر نقض آتش بس را ثبت می کند که قطعاً نتایج پیشگیرانه خواهد داشت. این تنها راه مقابله با جعل های آذربایجانی است. آذربایجان همیشه مخالف استفاده از این سازوکار بوده است. “امروز هیچ جایگزینی برای استفاده از آن وجود ندارد زیرا جنگ جدید نه فقط کشورهای منطقه بلکه کشورهای خارج از آن را نیز درگیر خواهد کرد.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا