Top

نماینده جمهوری ارمنستان در دادگاه حقوق بشر اروپا در مورد کار کمیته وزرای شورای اروپا مربوط به مسئله اسیران ارمنی

مقامات آذربایجانی مخصوصا در دوره اولیه یا به طور کلی درمورد مسئله اسرای ارمنی با دادگاه حقوق بشر اروپا همکاری نمی کردند و دائماً مدت اقدامات موقت اعمال شده توسط دادگاه نقض می کردند. به گزارش “آرمنپرس” این مطلب را یقیشه کیراکوسیان نماینده جمهوری ارمنستان در دادگاه حقوق بشر اروپا در طی مصاحبه مطبوعاتی آنلاین بیان کرده است.
نماینده جمهوری ارمنستان در دادگاه حقوق بشر اروپا تاکید کرد که دولت از ابتدای جنگ 44 روزه درخواست هایی براساس بازجویی از اسرای ارمنی که بازگشته شده اند و شواهدی که در اینترنت پخش می شدند و در مورد افراد گروگان گرفته شده را به دادگاه حقوق بشر اروپا ارائه داده است و خواستار اقدامات موقت فوری علیه آذربایجان شده که بیشتر آنها توسط دادگاه حقوق بشر اروپا تأیید شده بود.
کیراکوسیان گفت: “البته از این طریق تلاش می کردند اطلاعات قانونی الزام آور از آذربایجان بدست بیاورند و آنها را ملزم به اطمینان از برخورد مناسب با اسرا مطابق با الزامات کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی کند تا ماده دوم و سوم حداقل دو ماده اصلی (حق زندگی، منع شکنجه) نقض نشود.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا