Top

کارشناس مسایل ایران: در ایران در مورد چارچوب “3 + 3” بیشتر صحبت می کنند

نه فقط مقامات ایران بلکه تحلیل گران نیز در مورد چارچوب “3 + 3” بیشتر صحبت می کنند. به گزارش “اسپوتنیک آرمنیا” این مطلب را آرتیوم تونویان کارشناس مسایل ایران بیان کرده است. فعالیت ایران نشان می دهد که برای اجرای این جارچوب که براساس اصطلاحات ترکی- آذربایجانی استفاده می شود پیشرفتی وجود دارد. در بیانیه های طرف ارمنی نیز به موضوع رفع انسداد جاده های ارتباطی مشاهده می شود.

به گفته وی فرایندهایی اجرا می شوند که برای جامعه قابل مشاهده نیست. به خصوص اخیراً در مطبوعات آذربایجانی اغلب شاهد بیانیه های رسمی و غیررسمی را هستیم که طرف آذربایجانی منتظر پایان انتخابات در ارمنستان بود و در این مرحله برای اجرای “راهروی زنگزور” زیاد تلاش می کند. مراکز کارشناسی مرتبط با مقامات حامی دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد پیامدهای منفی آن راهرو بدون وقفه صحبت می کنند. آنها تاکید می کنند که این اول از همه تهدیدی برای ارتباط مستقیم ارمنستان و ایران است. دوم، این کشور ایران را از یکی از اهرمهایی که آذربایجان را وابسته نگه می دارد محروم می کند (این در مورد مسیر زمینی اتصال آذربایجان به نخجوان از طریق ایران می باشد). سوم، از طریق این راهرو ارتباط مستقیم آذربایجان و ترکیه اطمینان حاصل می شود، فعالیت اقتصادی ترکیه در قلمرو آذربایجان بیشتر افزایش می یابد و همچنین ایدئولوژی تامین ارتباط پان ترکی اجرا خواهد شد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا