Top

روزنامه “جمهوری ارمنستان”: باکو به اعتبار روسیه در منطقه لطمه می زند

روزنامه  ” جمهوری ارمنستان در یکی از مقاله های خود می نویسد : قابل ذکر است که پس از آنکه استانیسلاو زاس دبیرکل  سازمان پیمان امنیت جمعی   اعلام کرد  که حوادث مرزی در جنوب ارمنستان در مفاد آیین نامه دفاع جمعی  سازمان پیمان امنیت جمعی  گنجانده نشده است ، حادثه مرزی  مشاهده شده است. پس از بیانیه فوق الذکر ، آذربایجان در مرز با ارمنستان یک درگیری ترتیب داد ، که پاسخی مستقیم به بیانات  دبیرکل سازمان  پیمان امنیت جمعی  در مورد عدم تیراندازی در مرز است. بلافاصله پس از  این بیانیه ، باکو سه زخمی را ارائه داد و بنابراین به اظهارات دبیرکل بلوک اصلی نظامی – سیاسی در منطقه واکنش بدبینانه نشان داد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا