Top

شهروندان خارجی فقط در ایروان می توانند علیه COVID-19 واکسینه شوند

 در روند واکسیناسیون  شهروندان خارجی یا افراد بدون تابعیت در ارمنستان تغییراتی انجام شده است.

طبق وزارت بهداشت  ارمنستان   از   9 ژوئیه ،  شهروندان خارجی یا افراد بدون تابعیت در ایروان  می توانند در  نقاط واکسیناسیون سیار واقع در خیابان شمالی ، دالما مال ، مگا مال ، روسای مال و    در مناطق نزدیک ” کاسکاد ”   ایروان   علیه COVID-19  واکسینه شوند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا