Top

روزنامه “جمهوری ارمنستان” : برنامه ریزی شده است که نهاد کشورهای همکاری مجمع پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی ایجاد شود

روزنامه  “جمهوری ارمنستان” در یکی از مقاله های خود می نویسد :  مجمع پارلمانی سازمان پیمان امنیت جمعی در نظر دارد یک   نهاد کشورهای   همکار    را در  این سازمان  تأسیس کند. هیچ دلیلی وجود نداشت که فکر کنیم با درگیر ساختاری با این یا آن وضعیت می توان از آذربایجان امتیازاتی گرفت. از طرف دیگر ، این واقعیت که امروزه بحث دربر گرفتن  آذربایجان و پاکستان در روند   وجود دارد ،  این بدان معناست که در بحث های مقدماتی توافقاتی حاصل شده است.

لازم به ذکر است که در حال حاضر واکنش هایی در رسانه های آذربایجانی وجود دارد که منکر علاقه خود برای تبدیل شدن به یک کشور شریک سازمان امنیت ملی   می شوند ، با استناد به این واقعیت که این سازمان قادر به حل مشکلات اعضای خود نیست و آذربایجان  در چنین شرایطی کاری ندارند.

آنها همچنین تأکید می کنند که آذربایجان “روابط خوبی” با کشورهای عضو  این سازمان  دارد و نیازی به حضور در  سازمانی  نیست که ارمنستان  عضو آن می باشد. البته این اولین پیام هایی است که نشان می دهد آذربایجان و جامعه آن آمادگی حضور در زمینه سازندگی و همکاری را ندارند ، هر چقدر مقامات در مورد آن صحبت کنند. “سرخوشی” پیروزی “آنقدر زیاد است که توانایی نگاه کردن دور ، هم مقامات و هم محافل سیاسی  را کور کرده است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا