Top

روزنامه “جمهوری ارمنستان”: رفتار کشور همسایه چه چیزی را ثابت می کند؟

روزنامه  “جمهوری ارمنستان” در یکی از مقاله های خود می نویسد : آذربایجان همیشه قبل از بازدید از روسای سازمان های بزرگ بین المللی یا رویدادهای بین المللی مربوط به مسئله  آرتساخ  ، دست به تحریک می زند.

این بار دلیل بی ثباتی در  مرز  مشترک ارمنستان و آذربایجان سفر هیئت به رهبری  شارل  میشل رئیس شورای اروپا از منطقه بود. حوادث مرزی تلاشی است برای جلب توجه ذینفعان و سازمانهای بین المللی به  تعیین نهایی مرز  ارمنستان و آذربایجان و همچنین گشودن راهی که آذربایجان را به نخجوان متصل می کند.  مثل همیشه ، این بار آذربایجان سعی دارد به زبان  شانتاژ  صحبت کند ، که البته هیچ نتیجه ای نخواهد داشت.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا