Top

«FUTURE ARMENIAN» قصد بازگرداندن 50،000 خانواده به کشور خود را دارد

به گزارش “نیوز ای ام” در 20 ژوئیه جلسه با آرتور آلاوردیان، نوبر عفیان، آرام بکچیان و روبن واردانیان مبتکران  ” FUTURE ARMENIAN ” در مرکز ابتکارات اجتماعی برگزار شده است. اقدامات آتی ابتکار عمل و پروژه های مورد انتظار مورد بحث قرار گرفته است. در طی این جلسه به شرکت کنندگان اطلاع دادند که حدود 90،000 نفر از 97 کشور در جنبش ” FUTURE ARMENIAN ” شرکت می کنند و آرام بکچیان در مورد برنامه های بازگشت 50،000 خانواده از دیاسپورا به ویژه از ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا