Top

ارمنستان جاده های از ایروان تا مرز ایران را بازسازی می کند

دولت در   بودجه سال 2021 تغییراتی ایجاد کرد. از بودجه اختصاص یافته به وزارت  مدیریت منطقه ای و زیرساخت ها  ، 18.3 میلیون دلار برای بازسازی 50.7 کیلومتر راه به این وزارتخانه اختصاص  شده است.

به گزارش آرمن پرس سرن پاپیکیان سرپرست   وزیر مدیریت منطقه ای و زیرساخت ها  خاطرنشان کرد: 44.9 کیلومتر از این جاده ها دارای اهمیت بین  دولتی   است ، 1.7 کیلومتر  از  اهمیت  منطقه ای  و 4.15 کیلومتر از اهمیت  محلی  برخوردار است.

 از جاده ها که دارای اهمیت بین دولتی می باشند جاده ایروان- یراسخ- گریس- مغری – ایجوان  ،  جاده ایروان- سیوان – ایجوان – تا مرز با آذربایجان ، جاده سیوان – مارتونی – گتاپ ، جاده خور ویراپ و غیره بازسازی می شوند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا