Top

روزنامه “جمهوری ارمنستان”: آذربایجان مقصر شناخته شده است

روزنامه “جمهوری ارمنستان” در یکی از مقاله های خود می نویسد: “دادگاه جنایات سنگین باکو 13 اسیر ارمنی جنگی را مقصر دانست و به 6 سال زندان محکوم کرد. در حکم آمده است: “متهمان باید بعد از گذراندن دوران محکومیت خود استرداد خواهند شد.” پرونده های جنایی و دادرسی ها علیه اسرای جنگی ارمنی نقض فاحش حقوق بشر است و کاملاً به هنجارهای حقوق بین الملل مغایرت دارد.

در 22 ژوئیه حکم پرونده جنایی ادوارد دوباکوف که شهروند فدراسیون روسیه است منتشر شده بود و وی به 10 سال زندان محکوم شد. در چارچوب همه اینها حکم منتشر شده توسط دادگاه حقوق بشر اروپا علیه آذربایجان یک واقعه بسیار مهم است. با این ثبت شد که آذربایجان آرتور بادالیان شهروند جمهوری ارمنستان را که گم شده و در قلمرو آذربایجان قرار گرفت شکنجه و از آزادی محروم کرد. حکم پرونده “آرتور بادالیان علیه جمهوری آذربایجان” می تواند مبنایی برای محافظت از زندگی و امنیت اسرای جنگی ارمنی شود که امروز به طور غیرقانونی در آذربایجان بازداشت شده اند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا