Top

در وزارت دفاع کشورمان وابستگان نظامی در ارمنستان را به حضور پذیرفته اند

روز 28 ژوئیه در مجتمع اداری وزارت دفاع جمهوری ارمنستان لئون آیوازیان رئیس اداره کل سیاست دفاعی و همکاری بین المللی وزارت دفاع وابستگان نظامی سفارتخانه های خارجی معتبر در ارمنستان را به حضور پذیرفته است.

در طی این دیدار به وابستگان اطلاعات در مورد عملیات نظامی نیروهای مسلح آذربایجان در جهت ورین شورژا در مرز ارمنستان و آذربایجان از صبح زود 28 جولای ارایه شده است. در نتیجه اقدامات متقابل واحد های نیروهای مسلح جمهوری ارمنستان با دادن تلفات وادار به عقب نشینی به مواضع قبلی خود شدند.

لئون آیوازیان خاطرنشان کرد که واحد های نیروهای مسلح جمهوری ارمنستان با انجام تمام اقدامات لازم برای مقابله با دشمن وظایف نطامی خود را انجام می دهند.

توجه وابستگان نظامی به این واقعیت جلب شد که بعد از بیانیه سه جانبه 9 نوامبر 2020 کسترده ترین تحریک دشمن با استفاده از سلاح در قلمرو حاکمیت جمهوری ارمنستان صورت گرفته و تهدید فوری نسبت به جمعیت غیرنظامی مناطق مجاور ایجاد کرده است.

مطلع شد که طبق بیانیه 9 نوامبر سال 2020 موضع گیری ارمنستان بدون تغییر این است که واحدهای نیروهای مسلح آذربایجان باید از قلمرو حاکمیت جمهوری ارمنستان خارج شوند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا