Top

روزنامه “جمهوری ارمنستان”: تحمیل پیمان “صلح” از طرف دشمن

روزنامه “جمهوری ارمنستان” در یکی از مقاله های خود می نویسد: “آذربایجان بار دیگر تحریک کرده به سوی مواضع ارمنستان و روستاهای مرزی به ویژه به سمت آرارات و گغارکونیک آتش گشوده است. این مناطق از نظر سرزمین های استراتژیک کشور خیلی مهم هستند. اینها مواضع و روستاهایی هستند که اگر دشمن موفق به کنترل آنها شود وجود امن کشور و جمعیت ما را به خطر می اندازد. اگرچه این اقدامات توسط نیروهای مسلح آذربایجان انجام شده اما توسط ترکیه هدایت و تشویق می شود. این که مقامات عالی رتبه ترکیه به رهبری اردوغان بارها علیه ارمنستان و ارامنه تهدید کرده اند و می کنند این واقعیت را ثابت می کند. روز یکشنبه امر چلیک نماینده رسمی حزب “عدالت و توسعه” و معاون رئیس جمهور ترکیه در میکروبلاگ توییتر ارمنستان را به آن اقداماتی که خود آذربایجان انجام می کند متهم کرده است. وی به انحام ” سیاست تهاجمی ” که صلح منطقه ای را به خطر می اندازد و “انجام تحریکات” در جهت کارواچار متهم کرده است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا