Top

کمیسیون تحقیق مجلس ملی برای بررسی شرایط جنگ 44 روزه تشکیل خواهد شد

“قرارداد مدنی” برای تشکیل کمیسیون تحقیق مجلس ملی به منطور بررسی شرایط جنگ 44 روزه آرتساخ در سال 2020 در مجلس ملی ارمنستان دوره هشتم پیش بینی کرده است. به گزارش رادیوی عمومی ارمنستان به نقل از “آرمنپرس” این مطلب را آلن سیمونیان نامزد رئیس مجلس ملی کشورمان از حذب “قرارداد مدنی” در گفتگو با خبرنگاران بیان کرده است.

وی تاکید کرد: “طبق تصمیمی که اتخاذ شده کمیسیون تحقیق برای بررسی شرایط جنگ 44 روزه تشکیل خواهد شد. ما فکر می کنیم که مشارکت مخالفان خارج از پارلمان نیز مربوط به این مسئله مورد نیاز خواهد بود. ما هنوز بسیاری از جزئیات مربوط به این مرحله را مورد بحث قرار نداده ایم. ” سیمونیان همچنین خاطرنشان کرد که کارهای آتی و مسائل در مورد همکاری مجلس و دولت و مربوط به کمیته های دائمی را مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.

سیمونیان در پاسخ به سوالی که آیا در مورد وضعیت مرزی ارمنستان و آرتساخ صحبت کرده اند پاسخ منفی داد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا