Top

روبن روبینیان : از 16 سپتامبر ارمنستان ریاست دوره ای سازمان پیمان امنیت جمعی را بر عهده خواهد گرفت

روبن روبینیان  ، رئیس کمیته دائمی امور خارجه  مجلس ملی ارمنستان    در گفتگو با    تلویزیون عمومی ارمنستان   اظهار داشت: از  16 سپتامبر ، ارمنستان ریاست  دوره ای سازمان پیمان امنیت جمعی را بر عهده می گیرد  . وی خاطرنشان کرد که سازمان پیمان امنیت جمعی  باید به   وضعیت  در مرز ارمنستان و آذربایجان واکنش نشان دهد.

وی افزود:  جامعه بین المللی باید به این اقدامات آذربایجان که تلاش می کند ثبات منطقه را منفجر کند ، پاسخ مناسب دهد. پس از اقدامات 12 مه ، یک روند در سازمان پیمان امنیت جمعی  وجود دارد و ما همچنان از ابزارهای موجود برای خود استفاده خواهیم کرد. ما معتقدیم که این سازمان  باید واکنش مناسبی به این   وضعیت   نشان دهد ، زیرا این تعهد سازمان پیمان امنیت جمعی  است.  

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا