Top

مجلس نمایندگان آمریکا لایحه ممنوعیت کمک های نظامی به آذربایجان را تصویب کرد

به گزارش کمیته مسئله ارمنی در  آمریکا ، مجلس نمایندگان آمریکا لایحه ای که به  پیشنهاد  فرانک پالون ، نماینده کنگره  ارایه شده است را مبنی بر ممنوعیت کمک های نظامی به آذربایجان تصویب کرد.

 اصلاحیه لایحه کمک های خارجی  که بر اساس بودجه سال 2020 پیشبینی می شود تصریح می کند که بودجه اختصاص داده شده  از طریق آموزش نظامی بین المللی و آموزش و برنامه تامین مالی نظامی خارجی در اختیار آذربایجان قرار نمی گیرد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا