Top

دولت ارمنستان شکایت بین المللی در مورد 250 اسیر ارمنی به دادگاه حقوق بشر اروپا علیه آذربایجان ارائه کرده است

در طی جنگ 44 روزه و بعد از آن در مورد نقض حقوق بشر توسط آذربایجان مربوط به حدود 250 اسیر جنگی ارمنی دولت ارمنستان شکایت بین المللی علیه آذربایجان ارائه کرده است. شکایت در حال بررسی است. به گزارش civic.am  این مطلب را هاسمیک سامولیان کارشناس دفتر دادگاه حقوق بشر اروپا بیان کرده است.

به گفته وی ارمنستان قبلاً شکایات مختلفی در مورد جنایات جنگی، استفاده از سلاح های ممنوع، تروریست ها منجمله مزدوران سوری ارائه کرده است.

شکایت جداگانه ای علیه ترکیه وجود دارد. این شکایات ارائه شده و درخواستها توسط دادگاه حقوق بشر اروپا تأیید شده است و باید بررسی شوند. تأیید شدن این درخواست ها توسط دادگاه حقوق بشر اروپا به نفع ماست.  

سامولیان گفت: “ارمنستان در مورد نقض کنوانسیون از طریق استخدام مزدوران سوری با انتقال به آذربایجان در طی جنگ 44 روزه و همچنین کمک نظامی به آذربایجان شکایت بین ایالتی به دادگاه حقوق بشر اروپا علیه ترکیه ارائه کرده که منجر به نقض کنوانسیون شده است.”

به ویژه دولت ارمنستان ادعا می کند که ترکیه حقوق مردم آرتساخ و جمهوری ارمنستان، پرهیز از شکنجه و رفتار غیر انسانی، مصونیت، دارایی، زندگی شخصی و خانوادگی و تعدادی از حقوق دیگر را  نقض کرده است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا