Top

روزنامه “جمهوری ارمنستان”: آمادگی جنگی نیروهای مسلح جمهوری ارمنستان تعیین کننده است

روزنامه “جمهوری ارمنستان” در یکی از مقاله های خود می نویسد: “آذربایجان نمی خواهد صلح در منطقه برقرار شود. این واقعیت اقدامات تهاجمی سازماندهی شده توسط آذربایجان را در منطقه مرزی گغارکونیک بار دیگر ثابت کرد. در واقع آذربایجان تجاوز به سرزمین های حاکمیت ارمنستان را ادامه می دهد و این اقدامات با تاکتیک توطئه آمیز خود انجام می دهد که بعد از درگیری های منحرف کننده در یراسخ به سمت منطقه “سوتک” و “شورژا”ی علیا حمله کرد که قبلا برنامه ریزی شده بود. در طی سه دهه مناقشه با آذربایجان ما بارها متقاعد شده ایم که این کشور فقط بعد از دریافت پاسخ نامناسب و داشتن تلفات جانی حملات خود را متوقف می ‌کند. در این مورد نیز فقط بعد از عقب نشینی و داشتن تلفات جانی دشمن با میانجیگری مسکو موافق شد و اقدامات خود را متوقف کرد. آذربایجان بار دیگر درک کرد که بدون پهپاد ها قادر به مقاومت در برابر سرباز ارمنی در میدان جنگ نیست و نیروهای مسلح جمهوری ارمنستان آمادگی جنگی خود را نشان داده اند که حتی بعد از جنگ سوم آرتساخ نیز ضعیف نشده است. “

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا