Topتحلیلیسیاسی

روزنامه “جمهوری ارمنستان” : کرملین اشاره می کند که باکو در رزمایش های نظامی ضد روسی شرکت می کند

روزنامه “جمهوری ارمنستان” در یکی از مقاله های خود نوشته است :  رزمایش نظامی اخیر در گرجستان از اهمیت ویژه ای در زمینه تنش روابط بین روسیه و ناتو برخوردار است. بدیهی است که  این رزمایش علیه روسیه برگزار می شوند. در شرایط فوق ، مشارکت زوج ترکیه و آذربایجان قابل توجه است. دیمیتری پسکوف ، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه به صورت دیپلماتیک اظهار داشت که کشور شریکش ، آذربایجان ، در رزمایش های نظامی ناتو علیه  روسیه  ، از جمله متحد دیگرش ، ترکیه ، شرکت می کند. در چشم انداز ژئوپلیتیک کنونی ، روسیه موظف است اقدامات متقابل برای تقویت امنیت خود انجام دهد. این مراحل نشان دهنده سطح کیفی جدیدی از روابط نظامی و نظامی-صنعتی با ارمنستان است که تنها متحد روسیه در  قفقاز باقی مانده است.  

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا