Top

تارون هوهانیسیان: آذربایجان از اهرمهای تقریبا نامحدودی برخوردار است

 آذربایجان خواهان مرزبندی است اما می خواهد در سرزمین هایی که از ارمنستان اشغال کرده است مستقر شود. در چنین شرایطی کشور ما در وضعیت بسیار دشوار و آسیب پذیر قرار می گیرد، امنیت شهرک ها و ساکنین مرزی مختل می شود، تمام زیرساخت ها مورد هدف قرار می گیرند آذربایجان برای تحت فشار قرار دادن ارمنستان در آینده از اهرمهای تقریبا نامحدودی برخوردار است. این مطلب را تارون هوهانیسیان تحلیلگر مرکز “اوربلی” در گفتگو با “اسپوتنیک آرمنیا” بیان کرده است.

به گفته وی چنین وضعیتی قطعاً غیرقابل تحمل و غیرقابل قبول است زیرا ارمنستان برای ما فقط سرزمینی نیست بلکه محل زندگی است بنابراین ما نمی توانیم تسلیم شویم به طور کلی در صورت تجاوز  هیچ مرزبندی نمی تواند انجام شود.

به گفته هوهانیسیان درخواست به شورای امنیت سازمان ملل متحد گام افراطی است وظیفه اصلی متعلق به روسیه است و در این صورت زمینه گسترش می یابد فرصت های لابی ارمنستان محدود هستند و معلوم نیست بعد از داشتن روابط با همه کشورهای شورای امنیت چه اتفاقی خواهد افتاد؟

وی گفت: “سبک کار آذربایجان تهدید واقعی برای حقوق بین المللی است، اگر در 12 مه جامعه بین الملل بیانیه هایی مبنی بر جلوگیری از تجاوز آذربایجان و پیش بینی اقدامات عملی در این زمینه ارائه می شدند آذربایجان چنین رفتار نمی کرد، بنابراین موضع واضح بازیگران بین المللی و گام های روشن در مورد موضوع تنش در مرز ارمنستان و آذربایجان بسیار مهم می باشد. “

به نظر هوهانسیانیان ارمنستان باید در شرایط کنونی دو کار انجام دهد. اول انجام هوشمندترین مدیریت ممکن، منابع را برای اطمینان از امنیت مرزها متمرکز کند که تقویت زیرساخت ها در اسرع وقت است. دوم بعد از این فروپاشی ها وزارت امور خارجه باید تنظیم شود و با بازیگران بین المللی و شرکای ما همکاری پرثمری داشته باشد.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا