Top

دیدنی ترین لحظات صحنه های کشتی گیران ارمنی: فدراسیون جهانی کشتی ویدیویی را منتشر کرده است

فدراسیون جهانی کشتی ویدئویی را منتشر کرده است که شامل دیدنی ترین لحظات صحنه های کشتی گیران ارمنی سبک یونانی-رومی در طی سال های مختلف است.

البته گنجاندن تمام رقابت های قابل توجه در ویدئوی دو دقیقه ای امکان پذیر نبود. این شامل بهترین صحنه ها نه مهمترین مبارزه های کشتی است. (به عنوان مثال آخرین مبارزه آرتور آلکسانیان با یاسمنی دانیل کابررا از کوبا در ریو 2016 خیلی سخت بوده زیرا نیروها برابر بودند، اما ترفند های خوبی وجود نداشتند).

در این ویدئو صحنه های یک چهارم نهایی جام جهانی 2017 زمانی که آرتور آلکسانیان موفق به شکست رواز نادارایشویلی از گرجستان شد و همچنین صحنه های جام جهانی 2014 در تاشکند برگزار شده زمانی که آرسن جلفالکیان در دور ابتدایی الوین مرسالی اف از آذربایجان را شکست داد ارائه شده است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا