Top

پاشینیان در مورد تعیین مزر و مرزبندی ارمنستان و آذربایجان

این دستور کار ما است زیرا داشتن مرز های مرزبندی و تعیین شده تقریباً مانند داشتن حصار در اطراف کشور خود است. به گزارش “نیوز ای ام” این مطلب را نیکول پاشینیان نخست وزیر جمهوری ارمنستان در طی معرفی وزیر جدید منصوب شده با اشاره به موضوع تعیین مرز و مرز بندی بیان کرده است.

پاشینیان گفت: “من چندین بار در طی دوره قبل از انتخابات بیان کرده ام که این دستور کار ما است و ما این دستور کار را قبول می کنیم و قبول خواهیم کرد. این دستور کار ما است زیرا داشتن مرز های مرزبندی و تعیین شده تقریباً مانند داشتن حصار در اطراف کشور خود است. و من همچنان به حفظ این موضع گیری ادامه می دهم.

در گذشته هنگام بحث در مورد این سند امضا شده  ما اعلام کرده ایم که حضور نیروهای آذربایجانی در قلمرو ما و در آن شرایط انجام فرآیند مرزبندی و تعیین مرز را برای ما غیرقابل قبول است و ما در آن زمان شرایطی را برای حل این موضوع ارائه کرده ایم.

من فکر می کنم موضع گیری ارمنستان مطابق با موضع جامعه بین المللی است که در بیانیه های متعددی که بعد از ریاست مشترک گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا در نوامبر منتشر شد بیان شده است.

توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که روسای مشترک گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا به ویژه با بیانیه 13 آوریل به ضرورت حل و فصل طبق اصول و عناصر شناخته شده طرفین تاکید کردند. باید به وضوح اعلام کنم که خود جامعه بین المللی به ضرورت راه حل منازعه و در نتیجه وجود آن را ثبت می کند.”

وی تاکید کرد: “در انتخابات زودهنگام پارلمانی سال 2021 مقامات از شهروندان ارمنستان حکمی دریافت کرده تا دوره توسعه صلح آمیز برای ارمنستان و آمنطقه را باز کند. ما مصمم هستیم که از طریق این راه فعالیت کنیم اما باید اعلام کنیم که متأسفانه این امر فقط به جمهوری ارمنستان بستگی ندارد.

متأسفانه صلح فقط به ما بستگی ندارد بلکه بستگی به تلاش های جامعه بین المللی و ما دارد تا جایی که بتوانیم زمینه سازنده ای را برای کشورهایی که صلح در منطقه را تهدید می کنند به ارمغان بیاوریم اما از سوی دیگر ما باید این دستور کار را قبول کنیم.” وی گفت: “ما به نوبه خود باید حداکثر سازنده باشیم تا بتوانیم حکمی دریافت شده از مردم البته هرگز به قیمت منافع ملی و دولتی جمهوری ارمنستان را اجرا کنیم. “

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا