Top

پاشینیان: گشودن ارتباطات در واقع دستور کار ما نه آذربایجان است

همه باید بدانند که هیچ توافقی در مورد راهرویی از طریق قلمروی جمهوری ارمنستان وجود نداشته است. این مطلب را نیکول پاشینیان نخست وزیر جمهوری ارمنستان در جریان ارائه وزیر جدید منصوب شده در وزارت دفاع بیان کرده است.

نیکول پاشینیان گفت: “می دانید که در طی دوره قبل از انتخابات بارها در مورد گشودن ارتباطات در منطقه صحبت کرده ام. و این یکی از نکات مهم بیانیه سه جانبه 9 نوامبر است. من می خواهم بسیار واضح باشد و فکر می کنم همه شما از بیانیه های عمومی به این نتیجه رسیده اید که گشودن ارتباطات منطقه ای یکی از اولویت های دولت جمهوری ارمنستان است. و آذربایجان چه می کند؟ سعی می کند اجزایی را به این موضوع اضافه کند که از نظر محتوای آنها برای جمهوری ارمنستان غیرقابل قبول است. منظورم بخصوص شایعات در مورد راهرو است.

همه باید بدانند که هیچ توافقی مربوط به راهرویی از طریق قلمروی جمهوری ارمنستان وجود نداشته است. و جمهوری ارمنستان نه تنها هیچ گونه تعهدی چه به صورت شفاهی و چه کتبی در مورد این موضوع انجام نداده است اما ما در همه مواردی که چنین جملاتی صادر شده است موضع خود را به وضوح بیان کرده ایم. و توافقاتی که ما داریم در واقع در بیانیه های 9 نوامبر و 11 ژانویه بیان شده است.

آیا توافقی در مورد گشودن ارتباطات وجود دارد؟ بله چنین توافقی وجود دارد. و این به وضوح در بیانیه 11 ژانویه بیان شده است. در آن بیانیه چی نوشته شده است؟ در این بیانیه آمده است که جمهوری ارمنستان باید بتواند بارها را از طریق قلمروی آذربایجان ترانزیت کند. آذربایجان باید بتواند کالا را از طریق ارمنستان ترانزیت کند. می خواهم توجه شما را به متن اطلاعیه 11 ژانویه جلب کنم. بسیار واضح نوشته شده است که توافقنامه هایی در مورد کنترل گمرک، مرز، بهداشت، گیاه بهداشتی باید مورد بحث قرار گیرد و توافق حاصل شود. به عبارت دیگر به وضوح ثابت شده است همانطور که از نظر منطقی پذیرفته می شود و همانطور که اتفاق می افتد در صورت استفاده از قلمرو ارمنستان به عنوان مسیر ترانزیت مثل سایر موارد این عبور باید طبق آن قوانین انجام شود. به عنوان مثال شهروندان گرجستان یا جمهوری اسلامی ایران امروز چگونه عبور می کنند؟ یعنی با همان قوانین. البته ما آن دستور کار را اتخاذ کرده ایم.

چرا ما آن دستور کار را تصویب کرده ایم؟ زیرا آخرین سیاست آذربایجان در طی حدود 30 سال محاصره ارمنستان بوده است. به عبارت دیگر گشودن ارتباطات در واقع دستور کار ما نه آذربایجان است. زیرا ما معتقدیم که با گشودن ارتباطات بر سیاست آذربایجان برای محاصره جمهوری ارمنستان غلبه می کنیم. و به همین دلیل است که آذربایجان از منطق راهرو مطرح می کند زیرا می داند که برای ما غیرقابل قبول است. او می خواهد وقایع به گونه ای پیش بروند که گشودن ارتباطات وجود نداشته باشد. یعنی نباید نباید رفع انسداد ارمنستان وجود داشته باشد. و بسیار مهم است که ما این همه را ثبت کنیم.”  

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا