Top

ایران نیاز به جایگزینی که ارمنستان می باشد دارد: روابط ارمنستان و ایران تحت ریاست جمهوری جدید ایران

ایران تنها کشور همسایه است که منافع امنیت ملی آن با منافع ارمنستان مطابقت دارد. از این نظر می توان انتظار داشت که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور تازه انتخاب شده جمهوری اسلامی ایران این خط سیاسی را ادامه می دهد. ولی در مورد این که چه موضع گیری هایی نسبت به سیاست خارجی، فرآیندهای منطقه ای، منجمله برنامه های تجاری و اقتصادی، توسعه روابط حمل و نقل دارد ما فقط بعد از تشکیل تیم او اطلاع خواهیم داشت. این مطلب را اما بگیجانیان کارشناس مسایل ایران در گفتوگو با “آرمنپرس” بیان کرده و تاکید کرد که “خط قرمز” ایران در فرایندهای منطقه ای تمامیت ارضی ارمنستان است.

علاوه بر این ایران به همراه هند و اتحادیه اروپا علاقه مند به اجرای ابتکار عمل خود برنامه تجاری و اقتصادی خلیج فارس و دریای سیاه است و در این چارچوب بر نقش ارمنستان به عنوان جایگزینی برای آذربایجان و ترکیه که به یک دولت تبدیل شده اند اهمیت می دهد.

بگیجانیان گفت: “ایران به یک مسیر جایگزینی ایران-ارمنستان-گرجستان-دریای سیاه-اروپا نیاز دارد. در غیر این صورت آنها از طریق ترکیه راهی اروپا و از طریق آذربایجان راهی روسیه می شوند. به عبارت دیگر اگر آذربایجان و ترکیه  که امروز می توان گفت به یک دولت تبدیل شده اند ناگهان جاده های خود را ببندند در این صورت ایران جایگزینی نخواهد داشت. به همین دلیل ایران به جایگزین نیاز دارد، آن جایگزین ما هستیم. “به همین دلیل است که آنها به شدت با بیانیه های ترکیه و آذربایجان در مورد به اصطلاح” راهرو ” که قرار است از قلمرو ارمنستان عبور کند مخالف هستند.”

به گفته بگیجانیان رئیس جمهور تازه انتخاب شده که خود را حامل ارزش های انقلاب اسلامی معرفی می کند یبان کرده است که برنامه ای مربوط به حل مشکلات حاد اقتصادی ایران و پیچیده ترین موضوع کمبود آب دارد. اما در مورد سیاست خارجی  منجمله مسائل منطقه ای و روابط ایران و ارمنستان ابراهیم رئیسی در طی مبارزات انتخاباتی این موضوعات را  اشاره نکرده است.

تنها چیزی که وی اظهار داشت این بود که “اول از همه ما باید روابط را بهبود بخشیم، روابط دوستانه را با همه همسایگان خود عمیق تر کنیم. اگر گامی برداشته شده است با قوت بیشتر ادامه خواهد یافت.

بگیجانیان افزود: “در حال حاضر نمی توانم با اطمینان بگویم اما محافظه کاران به امنیت کشور اهمیت زیادی می دهند، ما می توانیم در یک هفته زمانی که وی دولت جدید را تشکیل دهد در مورد این به وضوح صحبت کنیم.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا