Top

تارون هوانیسیان در مورد تحریکات آذربایجانی

تجاوز مداوم و تمایل به اشغال سرزمین های جدید و همچنین تحت فشار قرار دادن جمعیت ارمنستان و آرتساخ در منطق اقدامات آذربایجان است که هدف آن اخراج کردن مردم از آرتساخ و اشغال مناطق هنوز اشغال نشده است. این مطلب را تارون هوانیسیان تحلیلگر مرکز “اوربلی” در گفتگو با “اسپوتنیک آرمنیا” با اشاره به حوادثی که در آرتساخ رخ داده بیان کرده است.

در ماه های اخیر آذربایجان فرصتی برای توسل به تحریکات یا تجاوزهای جدید را از دست نداده است که عمدتاً مناطق گغارکونیک، سیونیک و یراسخ در مرز ارمنستان و آذربایجان مورد هدف قرار می گیرند. وی افزود: “وضعیت در آرتساخ نسبتاً آرام بود اما اخیراً آذربایجانی ها نیز در آنجا شروع به فعالیت چشمگیری کرده اند. به ویژه ، در 9 اوت آنها با استفاده از نارنجک انداز ضد تانک تحریک نسبتاً جدی را در جهت شوش و مخیتارآشن انجام دادند که وضعیت را تشدید می کند.

به گفته هوانیسیان آذربایجانی ها در واقع سعی دارند با چنین تحریکاتی به روسیه  و به ویژه به نیروهای حافظ صلح روسیه ضربه بزنند. هدف اصلی آذربایجانی ها این است که بتوانند زمینه ای را فراهم آورند که در شرایط مطلوب سیاسی شش ماه قبل از انقضای دوره پنج ساله خواستار خروج صلح بانان روسی از جمهوری آرتساخ شوند. و بگویند که با تمدید مأموریت حافظ صلح موافق نیستند به طور کلی نشان دهند که فعالیت های نیروهای صلح بانان پرثمر نیستند، آن فعالیت را بی اعتبار سازند و سعی کنند بر حضور نیروهای حافظ صلح در آرتساخ تأثیری بگذارند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا