Top

چشم انداز توسعه همکاری کمیته تحقیقات جمهوری ارمنستان و اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده آمریکا گسترش خواهد یافت

در 9 آگوست آرسن آیوازیان قائم مقام رئیس کمیته تحقیقات جمهوری ارمنستان با هیدر برگ  وابسته حقوقی اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده آمریکا ملاقات کرده است. به گزارش “آرمنپرس” به نقل از اداره اطلاعات و روابط عمومی کمیته تحقیقاتی جمهوری ارمنستان آرسن آیوازیان قائم مقام رئیس کمیته تحقیقات کشورمان با در نظر گرفتن مشارکت قابل اعتماد میان جمهوری ارمنستان و سازمان های اجرای قانون ایالات متحده آمریکا که طی این سالها ایجاد شده است با استقبال از مهمانان برای ابتکار میزبانی در کمیته تحقیقات تشکر کرده است.

آیوازیان تاکید کرد که از دوره اولیه فعالیت کمیته تحقیق کمک های لازم در چارچوب همکاری با شرکای آمریکایی ارائه شده که هم در برآوردن الزامات درخواست کمک حقوقی در پرونده های جنایی جداگانه و هم از طریق آموزش های سازماندهی شده برای تبادل بهترین شیوه ها بیان می شود. آیوازیان اهمیت بازدیدهای کاری در طی همکاری متقابل که در نتیجه آن بحث های سازنده ای که انجام می شوند و مسائل مختلف فعلی حل می شوند را تاکید کرد.  

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا