Top

در ارمنستان برگزاری تمرینات آموزشی سه ماهه برای نیروهای ذخیره پیشبینی می شود

در ارمنستان برگزاری  تمرینات   آموزشی برای نیروهای ذخیره از 25 آگوست  تا 25 نوامبر سال  2021  نوامبر  پیش بینی شده است.

پیشبینی می شود که  2169 شهروند در  تمرینات  آموزشی شرکت کنند که از این تعداد 1164 نفر خصوصی ، 254 نفر از افسران درجه دار و 751 نفر افسران ذخیره در حرفه های تفنگ موتوری ، موشکی و توپخانه ای ، ارتباطات ، شناسایی و مهندسی هستند.

 خاطرنشان می شود که جلسات آموزشی به منظور ارتقاء توانایی های نظامی ذخیره ها ، آموزش آنها مطابق قرارداد امضا شده با آنها ، به منظور انجام وظیفه رزمی در صورت نیاز اعلام می شود.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا