Top

یگان های نیروهای مسلح آذربایجان سعی کردند از خط تماس نیروهای مسلح آرتساخ و آذربایجان عبور کنند

شب 12 آگوست ، یگان های نیروهای مسلح آذربایجان سعی کردند از خط تماس نیروهای مسلح آرتساخ و آذربایجان در قسمت غربی جمهوری  آرتساخ  عبور کنند. در نتیجه اقدامات متقابل ارتش دفاع ، از تلاش جلوگیری شد ، دشمن به مواضع آغازین بازگردانده شد.

از طرف ارمنی هیچ گونه تلفاتی وجود ندارد. فرماندهی گروه نظامی روسیه که مأموریت حافظ صلح در جمهوری  آرتساخ  را انجام می داد ، بلافاصله از تحریک طرف آذربایجانی مطلع شد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا