Top

مهر هاکوبیان: روسیه تلاش خواهد کرد تا ارتش ارمنستان را به سطح ارتش روسیه برساند

به گفته مهر هاکوبیان تحلیلگر نظامی-سیاسی، روسیه با در نظر گرفتن وضعیت بعد از جنگ و تحولات ژئوپلیتیک در منطقه تلاش خواهد کرد تا نوسازی ارتش ارمنستان را به سطح ارتش روسیه برساند. مهر هاکوبیان در گفتوگو با “آرمنپرس” در مورد سوالی که روسیه در نوسازی نیروهای مسلح ارمنستان چه مشارکت مشخصی خواهد داشت و چه نوع اصلاحاتی مورد بحث قرار می گیرند مهرهاکوبیان تاکید کرد که احتمالاً این اصلاحات با هدف بهبود مدیریت، تضمین برتری هوایی و همچنین نوسازی سایر حوزه ها انجام می شود.

هاکوبیان گفت: “علاوه بر این روسیه به احتمال قوی برای بازیابی تلفات فنی و نظامی ناشی از جنگ سال گذشته به ارمنستان کمک می کند. از تحولات نیمه دوم سال 2021 درک می کنیم که با تقسیم غیررسمی مرزهای جهان با این حال غرب ارمنستان را به روسیه واگذار کرد. در این شرایط روسیه کشور ما را صرف نظر از اینکه قدرت حاکم ارمنستان کیست به عنوان منطقه جدی نفوذ خود تلقی می کند. بر این اساس وظیفه نوسازی ارتش ارمنستان ضروری می شود.

به گفته این تحلیلگر ارتش ارمنی تاکنون “ارتش خوبی از نوع شوروی” بوده است. اما در حال حاضر نیروهای مسلح روسیه تا حد امکان در راستای تحولات جهان سعی در استفاده از فناوری های مدرن دارند و در این زمینه اصلاحات در نیروهای مسلح ارمنستان در حال انجام است.

هاکوبیان خاطرنشان کرد: “روسیه تلاش خواهد کرد تا ارتش ارمنستان را به سطح ارتش روسیه برساند. بدیهی است که همه اینها قبل از هر چیز در چارچوب منافع خود انجام می شود اما این فرایند برای ارمنستان نیز مفید خواهد بود. “

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا