Top

آرام سرکیسیان تصریح کرد که کدام گزینه رفع انسداد ارتباطات برای ارمنستان مفید است

اگر بتوانیم از  قلمروی ایران  از طریق راه آهن به خلیج فارس برسیم ، به یک حلقه ارتباطی بین ارمنستان و کشورهای اروپایی تبدیل می شود که برای ما ضمانت های امنیتی ایجاد می کند ، زیرا 30-35 کشور اروپایی به امنیت منطقه علاقه مند خواهند بود. این مطلب را  آرام سرکیسیان رهبر حزب دموکراتیک در دیدار با خبرنگاران بیان کرد.

وی گفت:  اما اگر  دالان  از ترکیه به آذربایجان از طریق نخجوان باز شود و بالعکس ، ارمنستان دوباره     در یک محاصره ، در” کیسه “ترکیه  قرار خواهد گرفت. این بدان معناست که بدون سلاح ، ترکیه قادر خواهد بود سیاست تهاجمی را در اینجا از طریق اقتصادی دنبال کند ، زیرا ارمنستان مانع اجرای ایده پان ترکیسم می شود.  پس از ارمنستان ، ترکیه به قفقاز شمالی ، منطقه ولگا گسترش می یابد و عواقب آن ممکن است غیرقابل پیش بینی باشد.

به گفته وی ، در شرایط امروز نمی توان تصور کرد که محموله های ارمنی با مسدود کردن ارتباطات بتوانند از خاک آذربایجان عبور کنند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا