Top

ارتش اصلاح شده، سیاست خارجی فعال: نخست وزیر اولویت ها در زمینه امنیت ارائه کرد

دولت جمهوری ارمنستان در برنامه فعالیت خود به چالش های امنیتی توجه ویژه ای دارد. به گزارش “آرمنپرس” نخست وزیر در جلسه دولت تاکید کرد که در بخش اول که امنیت و سیاست خارجی نامیده می شود عوامل کلیدی در تامین امنیت ارمنستان ثبت شده است.

به گفته نخست وزیر اولین عامل کلیدی در تامین امنیت ارمنستان مدرن سازی ارتش می باشد.

پاشینیان گفت: “می دانید که روند اصلاح نیروهای مسلح در ارمنستان آغاز شده و در حال انجام است. البته از این نظر ارتش و نیروهای مسلح اصلاح شده باید عامل اصلی در تأمین امنیت خارجی ما باشند.”

نخست وزیر همچنین بر اهمیت سیاست خارجی فعال به عنوان عامل کلیدی بعدی در تامین امنیت تاکید کرد.

پاشینیان تاکید کرد: “ما تأکید می کنیم که جمهوری ارمنستان باید سیاست خارجی فعال و مبتکر را دنبال و با همه دولت ها و سازمان های بین المللی همکاری کند و روابط کاری پرثمر داشته باشد.”

به گفته نخست وزیر عامل مهم بعدی اتحاد استراتژیک ارمنستان و روسیه و عضویت ارمنستان در سازمان پیمان امنیت جمعی است.

نخست وزیر ایجاد محیط پایدار در منطقه و رفع انسداد زیرساخت های منطقه ای را نوآوری مهم می داند.

پاشینیان خاطرنشان کرد: “سیاست خارجی منطقه ای در جهت های سیاست خارجی ما جایگاه ویژه ای دارد. باید تأکید کنم که ما مدیریت و غلبه بر فضای خصمانه در منطقه برای صلح و ثبات منطقه ای را ضروری می دانیم. ما صلح و ثبات در منطقه به عنوان استراتژی درازمدت خود را ثبت می کنیم. “

به گفته نخست وزیر روسای مشترک گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز می توانند تأثیر قابل توجهی در امنیت داشته باشند.

ما بر نقش روسای مشترک گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا در حل و فصل مناقشه قره باغ و در تعیین وضعیت نهایی قره باغ تأکید می کنیم.

پاشینیان در پایان گفت: “موضع گیری ما این است که احیای کامل روند صلح در چارچوب ریاست مشترک گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا عامل قابل توجهی در تأمین ثبات و امنیت منطقه است.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا