Top

پاشینیان در قرقیزستان در نشست شورای بین دولتی اوراسیا شرکت کرد

نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در نشست شورای بین دولتی   اتحادیه  اقتصادی اوراسیا سخنرانی کرده است.

نخست وزیر جمهوری ارمنستان   تدوین اصول مشترک برای  تنظیم حوزه حمل و نقل  را مهم دانسته است. وی تاکید کرد که سند مورد بحث توسعه سیستمیک کریدورهای حمل و نقل اوراسیا و هماهنگی قوانین کشورهای عضو را  پیشبینی می کند.

نخست وزیر خاطرنشان کرد که در دوران همه گیری گشایش  کریدورهای سبز برای حمل و نقل کالاهای  از اهمیت اساسی برخوردار است . نیکول پاشینیان گفت که استفاده   از منابع انرژی به امنیت انرژی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا کمک می کند.

پاشینیان گفت:  ما متقاعد شده ایم که یکی از اجزای کلیدی توسعه موثر اتحادیه ، کار مداوم و شفاف با هدف ایجاد یک پایگاه هنجاری برای بازار مشترک گاز ، نفت و فرآورده های نفتی است.  استفاده  از پتانسیل انرژی می تواند پاسخی برای بسیاری از چالش ها باشد که به تقویت امنیت انرژی و توسعه پایدار اقتصاد کشورهای ما کمک می کند.

وی ابراز امیدواری کرد که کار ساختمانی در این راستا ادامه یابد. 5 اصل مورد توافق قرار گرفته است که بر اساس آنها می توان بازار مشترک ایجاد کرد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا