Top

برگزاری پروژه آموزشی و فرهنگی در مغری

به گزارش “آرمن پرس” از 30 جولای تا 15 آگوست مرکز ملی زیبایی شناسی با حمایت وزارت آموزش، علوم، فرهنگ و ورزش جمهوری ارمنستان برای ساکنین شهر مغری و مناطق اطراف پروژه آموزشی و فرهنگی “مغری- مرکز توجه” را اجرا کرده است.

واهان بادلیان مدیر مرکز ملی زیبایی شناسی ارمنستان در گفتگو با “آرمن پرس” بیان کرد:  “مرکز ما شعبه های زیادی خارج از ایروان دارد. در شعبه مرکز ملی زیبایی شناسی مغری کارگاه های کوتاه مدت عکاسی، تولید فیلم، چاپ هنری، طراحی گرافیک، معماری و ادبیات افتتاح شدند و در آنجا متخصصان از ایروان کار های حرفه ای خود را ارائه کردند.

ما به وضعیت مرزی این جامعه اهمیت داده مغری را به عنوان اولین نقطه برای یرگزاری این پروژه انتخاب کرده ایم.

مرکز فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان از این پروژه حمایت کرده است. بادلیان گفت که به زودی جشنواره فیلم های ایرانی در مغری در نظر گرفته شده است.

سید حسین طباطبایی رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که آنها برای توسعه روابط با ارمنستان به ویژه در مغری اهمیت زیادی می دهند. “ما به تمام رویدادهایی که در کشور های ما اجرا می شود و می تواند روابط میان ارمنستان و ایران را بیشتر تقویت کند اهمیت می دهیم.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا