Top

گریگوریان در مورد اسرای ارمنی، سربازان آذربایجانی که در قلمرو جمهوری ارمنستان حضور دارند و اقدامات سازمان پیمان امنیت جمعی

نیروهای مسلح آذربایجان باید قلمرو حاکمیت جمهوری ارمنستان را ترک کنند، ما راه حل این موضوع را اینگونه می بینیم، همه اسرا باید در اسرع وقت به ارمنستان بازگردند.

و دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی از ایروان بازدید کرده بود و مأموریت سازمان پیمان امنیت جمعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت، من فکر می کنم به زودی تصمیمات واضح مشخص خواهد شد و موضوع حل می شود.

این مطلب را آرمن گریگوریان دبیر شورای امنیت جمهوری ارمنستان در مصاحبه با تلویزیون عمومی در پاسخ به سوالی که چگونه موضوعات اسرای ارمنی، سربازان آذربایجانی که در قلمرو جمهوری ارمنستان حضور دارند حل و فصل خواهد شد و اقدامات سازمان پیمان امنیت جمعی مربوط به مورد اول چه خواهد بود بیان کرده است.

اگر آذربایجان اسرا را باز نمی گرداند، نیروهای خود را عقب نشینی نمی کند، علاوه بر این، تنش های مرزی به طور منظم شروع می کنند و در پی آن ما تلفاتی جانی داریم پس چرا مذاکرات سه جانبه را در سطح معاونان نخست وزیر از سر می گیریم؟ به گفته دبیر شورای امنیت آنها چنین نیاز و فرصتی برای حل موضوعات دیده اند.

ما معتقدیم که در هر شرایطی باید از فرصت مذاکره استفاده کرد، حتی در اوج جنگ در دهه 1990، مذاکراتی صورت گرفت.

مذاکرات سه جانبه متوقف شده است  زیرا در آن زمان نیاز به اتخاذ چنین تصمیمی بود اما وقتی فرصت ها را دیدیم از چارچوب مذاکره نیز استفاده کردیم.

گریگوریان تاکید کرد: “ما باید از منافع جمهوری ارمنستان به هر وسیله ممکن محافظت کنیم. اکنون چنین فرصتی را می بینیم.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا