Top

آغاز گردهمایی سه ماهه به ریاست وزیر دفاع ارمنستان مورد بحث قرار گرفت

به گزارش رادیوی عمومی ارمنستان در 25 آگوست جلسه ای به ریاست آرشاک کاراپتیان وزیر دفاع جمهوری ارمنستان در مورد شروع گردهمایی سه ماهه برگزار شد. روسای زیرمجموعه های مسئول طبق دستورالعمل ها گزارش هایی از نتایج اولین روز گردهمایی ارائه کردند.

وزیر دفاع ارمنستان با رضایت بیان کرد که درک کاملی از اهمیت گردهمایی سه ماهه درمیان مردم وجود دارد که در تمایل شهروندان برای مشارکت در آن منعکس می شود.

در عین حال وزیر دفاع به شدت دستور داده است که موضوعات مربوط به تامین شرایط مناسب اجتماعی و زندگی برای شرکت کنندگان در گردهمایی ها، فرایند آموزشی و همچنین سازماندهی سرگرمی را در کانون توجه قرار دهد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا