Top

رئیس جمهور آذربایجان ارامنه قره باغ را “دشمن منفور ” نامیده است

الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان که سالها به سیاست ارمنی ستیزی خود وفادار بود ارامنه قره باغ را “دشمن منفور ” نامیده است. رهبر آذربایجان قبلاً نگرش فاشیستی خود را نسبت به ارامنه قره باغ پنهان نمی کرد، شواهد زیادی در این مورد وجود دارد: از “وظیفه” هیولانه رامیل صفارف تا سال ظهور “پارک غنایم جنگی” در باکو بعد از تجاوز در پاییز سال 2020.

با این حال آخرین بیانیه علی اف در طی رویدادی که در شوشی اشغالی برگزار شده بود در میان سایر بیانیه های وی قابل توجه است. رهبر آذربایجان اعتراف کرده است که هرچقدر از ارامنه قره باغ متنفر است آنقدر هم از آنها می ترسد.

علی اف گفت: “من خودم محل احداث هتل جدید پنج ستاره را در همان جایی انتخاب کردم که دشمن منفور در حال ساختن “پارلمان جمهوری قره باغ کوهستانی” بود. این کار برای مسخره کردن ما انجام می شد. مفهوم “جمهوری قره باغ” وجود ندارد. پایه و اساس این ساختمان از قبل گذاشته شده بود، حتی کار سنگ تمام شده بود. به دستور من این لانه شیطان در شوشی نابود شد.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا