Top

وزارت بهداشت ارمنستان: مسئله به رسمیت شناختن گواهینامه های واکسیناسیون ارمنستان در اتحادیه اروپا در حال انجام است

به گزارش “اسپوتنیک آرمنیا” به نقل از وزارت بهداشت کشورمان مسئله به رسمیت شناختن گواهینامه های واکسیناسیون ارمنستان در اتحادیه اروپا در حال انجام است.

در مورد شرایط تحویل واکسن “فایزر” وزارت بهداشت ارمنستان بیان کرده است که روند دریافت آن در حال مذاکره و موضوع خرید واکسن “Moderna”  در حال بحث است.

در این بیانیه آمده است: “هنوز واکسیناسیون مجدد علیه ویروس کرونا استفاده نمی شود. چنین رویکردی توسط سازمان بین المللی بهداشت توصیه نمی شود.”

ترکیبی از واکسن های مختلف (تزریق تک دوز) نیز در ارمنستان استفاده نمی شود.

در مورد آزمایشات تولید شده در ارمنستان (100 هزار)، آنها با موفقیت برای تشخیص ویروس کرونا استفاده شده اند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا