Top

شرکت کنندگان در تمرینات سه ماهه در مناطق برنامه ریزی شده مستقر شده اند

در چارچوب      تمرینات   سه ماهه که در جمهوری ارمنستان در 25 آگوست راه اندازی شد ، نیروهای ذخیره که یگان های نظامی   را تکمیل کردند در مکانهای مناسب با سلاح و مهمات مستقر شدند.

معاون فرمانده ویگان نظامی با آنها ملاقات کرد ، دستورالعمل های مربوطه را داد و از آنها خواست تا قوانین امنیتی را به شدت رعایت کنند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا