Top

واردان وسکانیان: “شرط بندی” در پنجشیر بسیار بالا است

درگیری های سنگینی در پنجشیر افغانستان در جریان است. با حمایت هواپیما های بدون سرنشین پاکستانی، مربیان نظامی و سرویس های ویژه، طالبان هنوز قادر به شکستن مقاومت پنجشیر نیستند، مبارزان با توجه به ویژگی های جغرافیای پنجشهراز تاکتیک های قابل توجهی استفاده می کنند. این مطلب را واردان وسکانیان کارشناس مسایل ایران در صفحه فیس بوک خود نوشته است.

وی نوشته است: حدود 12 هزار نیروی طالبان وارد شهرک های دره هایی که توسط مردم پنجشیر رها شده است که ساکنین آنها منجمله زنان و کودکان به کوه ها منتقل شده اند، از دامنه های کوه در دو طرف دره ها در معرض حملات شدید مبارزان پنجشر قرار می گیرند، محاصره افتاده تلفات زیادی دارند.

“شرط بندی” بسیار بالا است. اگر طالبان در پنجشیر شکست بخورند کل افغانستان را از دست خواهند داد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا