Top

صلح بانان ارمنی در دوره های فرماندهی شرکت می کنند

به گزارش رادیوی عمومی ارمنستان سربازان تیپ حافظ صلح وزارت دفاع در دوره “راهنمایی فرماندهان جوان” که توسط تیم آموزشی مشاوره نظامی بریتانیا در مرکز آموزشی “ZAR” برگزار می شود شرکت می کنند.

مربیان مجرب انواع مختلف نیروهای مسلح بریتانیا دانش حرفه ای را به سربازان ارمنی منتقل می کنند، تجربه فرماندهی خود را به اشتراک می گذارند، ترفندهای مختلف تاکتیکی را آموزش می دهند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا