Top

بانک مرکزی جمهوری ارمنستان سناریوهای اساسی برای موارد تشویق به روند های اقتصادی و به خطر انداختن فعالیت های اقتصادی در این کشور دارد

بانک مرکزی جمهوری ارمنستان سناریوهای اساسی برای موارد  تشویق به روند های  اقتصادی و به خطر انداختن فعالیت های اقتصادی در این کشور دارد.

به گزارش “آرمانپرس” ، مارتین گالستیان ، رئیس بانک مرکزی این مطلب  را در نشست خبری با اشاره به موضوع بررسی  مدارک و اسناد رانندگان کامیون هایی ایرانی از سوی پلیس جمهوری آذربایجان در جاده گوریس-کاپان  بیان کرد.

وی گفت :  ما در حال بررسی سناریوهای جایگزین   هستیم . برخی از خطرات  در سناریوی   وجود دارد ، اما ما فکر می کنیم که خطرات موجود در آنها از نظر  روند های   اقتصادی یا به خطر انداختن فعالیت های اقتصادی قابل توجه نیستند.

 گالستیان گفت:  سناریوهای خطر در حال  تنظیم  است که شامل همه رویدادهای احتمالی می شود .

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا